Domov

O nás

Naša spoločnosť so sídlom na Ukrajine sa zaoberá importom a exportom medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Medzi naše činnosti patrí vývoz drevených paliet a peletiek. Ďalej ponúkame zrubové domy, rezivo, palivové drevo a iné. Okrem tejto ponuky vieme sprostredkovať akýkoľvek iný obchod, podľa požiadaviek klienta.
icon1

Euro paleta

Euro palety sú veľmi rozšíreným typom výmenných prepravných paliet. Zmyslom využitia týchto paliet je dokonalé využitie priestoru pri preprave, čo je dosiahnuté detailným normovaním všetkých parametrov europaliet.
icon2

Peletky

Peletky sa vyrábajú lisovaním drevených pilín ako vedľajší produkt pri spracovaní dreva. Vyznačujú sa extrémnou hustotou a nízkym obsahom vody. Používajú sa ako kvalitné ekologické palivo.
icon3

Zrubové domy

Zrubový dom je od klasického domu odlišný nielen spotrebou dreva, ale aj spôsobom prípravy a montáže. Drevo je kvalitne vybrané, opracované, ošetrenéa ekologicky čisté. Tieto domy majú výborné tepelno-izolačné vlastnosti.
icon4

Palivové drevo

Palivové drevo je sortiment surového dreva, vznikajúceho nevyhnutne pri výrobe, triedení a druhování kvalitnejších sortimentov. Prakticky sa jedná o najmenej kvalitný sortiment dreva, určeného na energetické zhodnocovanie. Kvalita sa riadi podľa príslušných technických alebo odberateľských noriem.
icon5

Rezivo

Rezivo je drevený stavebný materiál, získaný pozdĺžnym rozrezaním vhodných sortimentov surového dreva, najmä tzv. piliarských výrezov (piliarské guľatiny). Spravidla má aspoň dve rovnobežné protiľahlé plochy a je hrubé najmenej 10 mm.
icon6

Dovoz a vývoz

Potrebujete sprostredkovať iný obchod? Predmetom podnikania našej firmy je nie len obchodovanie s drevenými výrobkami, ale dokážeme Vám sprosredkovať aj akýkoľvek iný obchod medzi Ukrajinou a Európskou úniou, podľa Vašich požiadaviek.

Galéria